ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 589900
Page Views 931503
โครงการอบรม ประจำปี 2557
โครงการอบรม ประจำปี 2555
อบรม ประชาคม asian  ระหว่างวันที่    13 - 14 ธันวาคม  2555  สถานที่ ณ .......
โครงการอบรม ประจำปี 2557

ชื่อโครงการ      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้า                 หน้าที่ธุรการ/การเงินบัญชี และนายทะเบียน
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเนื่อง
แผนงาน             ฝ่ายวิชาการ
สนองตอบและสอดคล้อง  ระบบการบริหาร ๔
 M ด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่
10


ระหว่างเดือน สิงหาคม 57
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔