ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 589843
Page Views 931446
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประกวดนิทรรศการ (อ่าน 33) 05 ต.ค. 61
ใบสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม (อ่าน 45) 04 ต.ค. 61
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา (อ่าน 75) 27 ก.ย. 61
กำหนดการแข่งขันกีฬาเบญจภาคี ครั้งที่ ๔ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๖๑ (อ่าน 33) 27 ก.ย. 61
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสมัครสอบ B-net (7/8/61) (อ่าน 118) 06 ส.ค. 61
ข้อมูลนักเรียนซ๋้ำซ้อน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้โรงเรียนทำรายงานยืนยันตัวตนด่วน (อ่าน 135) 03 ส.ค. 61
เฉลยข้อสอบกลาง (อ่าน 230) 08 มี.ค. 61
รายชื่อโรงเรียนเรียนขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด (อ่าน 295) 07 ก.พ. 61
รายชื่อนักเรียนซ้าซ้อน (อ่าน 308) 07 ก.พ. 61
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสมทบ ซ๋อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 337) 21 ธ.ค. 60
วุฒิบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๑ ใหม่ (อ่าน 304) 21 ธ.ค. 60
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มฯ เป็นรายโรงเรียน (อ่าน 373) 18 ธ.ค. 60
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม (อ่าน 353) 18 ธ.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ให้นำส่งวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ เป็นข้อมูล Excel (อ่าน 391) 07 พ.ย. 60
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ ๑๑ ใหม่ (อ่าน 513) 06 ต.ค. 60
สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้ง ๑๑ ใหม่ (อ่าน 610) 12 ก.ย. 60
ข้อมูลเนื้อหาวิชาสอบ B-NET (อ่าน 433) 24 มิ.ย. 60
คู่มือล๊อคอินห้องสมุด อิเลคทรอนิคส์ (อ่าน 523) 18 ม.ค. 60
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกาษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2 (อ่าน 606) 25 พ.ย. 59
แบบฟอร์ม ร1 จ1 ใหม่ (อ่าน 675) 14 พ.ย. 59
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูด่านล่างครับ (อ่าน 766) 01 ส.ค. 59
เอกสารที่โรงเรียนต้องเตรียมในวันออกนิเทศ (อ่าน 911) 27 ก.ค. 59
แบบฟอร์มงบอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน (ปรับปีให้เป็นปจจุบัน) (อ่าน 828) 25 ก.ค. 59
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครสอบ B-net ๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๙ (อ่าน 560) 23 มิ.ย. 59
โรงเรียนทุกโรงเรียนเตรียมส่งข้อมูลรายบุคคล Ecitizen EIS ภาายในเดือน กรกฏาคม 59 (อ่าน 575) 22 มิ.ย. 59
ให้โรงเรียนดาวน์โหลด โปรแกรม ปพ1 ม.3 และ ม.6 จากเมนูด้านล่าง (อ่าน 628) 22 มิ.ย. 59
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน การเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 655) 08 มิ.ย. 59
ใบสมัครกองทุน (อ่าน 705) 09 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา (อ่าน 572) 09 ก.พ. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 960) 07 ก.ย. 58

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔